تکنولوژی

دیجیتال مارکتینگ طیف گسترده‌ای دارد و شامل موقعیت‌های شغلی متفاوتی از جمله مدیر شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ریز رسانه، مسئول تبلیغات و … است. نکته‌ مشترک بین تمام این موقعیت‌ها، استفاده از رسانه دیجیتال، اینترنت یا موبایل، برای دسترسی به مشتریان و