جستجوی ساده دامنه | جستجوی دسته جمعی دامنه

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 1,750,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.net 1 2,100,000 ریال 2,150,000 ریال 2,150,000 ریال
.org 1 1,950,000 ریال 2,150,000 ریال 2,150,000 ریال
.info 1 2,900,000 ریال 3,100,000 ریال 3,100,000 ریال
.us 1 1,650,000 ریال 1,750,000 ریال 1,750,000 ریال
.biz 1 2,500,000 ریال 2,650,000 ریال 2,650,000 ریال
.ir 1 120,000 ریال 160,000 ریال 160,000 ریال
.co.ir 1 120,000 ریال 160,000 ریال 160,000 ریال
.ac.ir 1 120,000 ریال 160,000 ریال 160,000 ریال